Actievoorwaarden

1. Op winacties van MOZA Makelaardij b.v. zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan een winactie.
3. Deelname is gratis en vindt plaats wanneer het juiste antwoord is geplaatst op de pagina van MOZA Makelaardij b.v. of is toegestuurd via een priv├ę-bericht. Vanaf dat moment maakt deelnemer kans om te winnen. Om deel te nemen moet de deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname van een prijsvraag of winactie.
5. Over de uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
6. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
7. Gegevens van deelnemers worden gebruikt voor de winactie en niet verstrekt aan derden.
8. Looptijd van de actie staat beschreven in de winactie.
9. Trekking van de winnaar geschied op een onpartijdige en willekeurige wijze.
10. Winnaars worden na het sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd.
11. MOZA Makelaardij b.v. kan zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden wijzigen of aanpassen dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door MOZA Makelaardij b.v.
12. Nederlands recht van toepassing.
13. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
14. Voor vragen kan contact opgenomen worden met MOZA Makelaardij: telefoonnummer 038-4479955 of e-mail: info@moza.nl.